Laboratorní monitoring olejů a paliv, optimální využití maziv ve Vaší technice

 

CO PŘEDSTAVUJE E.L.O.A.P. :

 • Laboratorní program analýz olejů a paliv, prováděný firmou EXEL s.r.o., obsahuje laboratorní rozbory a jejich vyhodnocení, pomocí něhož odstraňujeme nejistotu kolem životnosti maziv. Program nabízí našim zákazníkům informace, které musí znát, aby mohli maximálně prodloužit dobu exploatace maziva, aniž by přitom riskovali poruchu nákladného zařízení. Máme k dispozici nejmodernější laboratorní zařízení a využíváme poslední poznatky tribologie. Výsledky předáváme zákazníkům spolu s doporučením, zda má být mazivo v agregátu ponecháno či vyměněno. Služba tohoto typu není levnou záležitostí a naše firma ji svým pravidelným zákazníkům poskytuje zdarma.
 • Osobní poradenství – odborníci se zkušenostmi v oboru mazání zodpoví Vaše otázky, týkající se tribotechnických problémů. Individuálně řešíme specifické problémy mazání jednotlivých agregátů i celých strojních celků.
 • Vypracováváme a dodáváme na zakázku tribologické projekty, jejichž systém jezaložen na:
   1. Analýze strojního zařízení nebo vozidlového parku z hlediska požadavků na mazání a dodání osvědčených značkových maziv.
   2. Omezení sortimentu maziv na nezbytné množství, čímž snižujeme skladovací sortiment a nabízíme úspory při nákupu větších množství, zjednodušujeme vlastní aplikace a minimalizujeme možnost záměny maziv.
   3. Poradenství při manipulaci a skladování maziv, možnost otestovat stav Vašich starých zásob.

JAK PRACUJE E.L.O.A.P.

Jakmile obdržíme vzorek Vašeho maziva, provedeme analýzu, která zahrnuje:

 • fyzikální testy:
   • viskozita
   • test na palivo
   • glykolový test
   • test na vodu a nečistoty
   • korozní test
 • speciální testy:
   • infračervený spektrometrický test – oxidační látky, C-disperze, stárnutí maziva
   • atomový absorpční spektrometrický test – obsah aditivů, test na opotřebení agregátů
   • přítomnost kovového otěru – Fe, Cu, Pb, Cr, Mn, Ni, Al, Sn, Si...
   • chromatografický test (plynový) - analytika paliv, benzín, nafta, letecký petrolej, topné látky apod.

JAK POUŽÍVAT E.L.O.A.P. :

Náš laboratorní program E.L.O.A.P. nezahrnuje jen monitoring maziva, ale důležitou roli hraje znalost druhu agregátu, jeho stáří, typ provozu, jakost maziva, event. druh paliva a celá řada dalších faktorů. Životnost maziva pro dlouhodobé používání je na těchto faktorech závislá. V prvé řadě musí být naši specialisté o těchto skutečnostech informováni, protože bez znalosti všech okolností se riskuje poškození stroje příliš dlouhým užíváním oleje, nebo se olej vypouští příliš brzy a ztrácí se ekonomické využití kvality maziva.

Postupujte následovně:

 1. Spojte se s naším zaměstnancem a poraďte se o optimálním postupu.
 2. Odeberte reprezentativní vzorek maziva z Vašeho stroje a předejte ho s detailním označením našemu zástupci. Data vzorku musí obsahovat: adresu uživatele, datum odběru, typ maziva, druh stroje, počet ujetých km nebo odpracovaných hodin, způsob provozu, event. poruchy apod. Minimální velikost vzorku je 150-200 ml. Používejte bezvadně čistou vzorkovnici nebo si vzorkovnici vyžádejte u naší firmy.
 3. Naši chemici vyhodnotí stav maziva a vystaví protokol o nálezu. Výsledky nálezu včetně doporučení budou předány zákazníkovi v co nejkratší době. Jestliže budou nalezeny vážné závady, budete přednostně informováni telefonicky.
 4. Pamatujte, že program je časově zatížen odběrem a dopravou vzorku do naší laboratoře, vlastní analýzou, vystavením protokolu a jeho dodáním zákazníkovi, což si vyžádá asi 14 dní. Počítejte s tímto zpožděním a provádějte odběry včas, abychom Vás mohli upozornit na hrozící selhání zařízen.